Automatizácia zálohovania dát

Klient nás oslovil s požiadavkou automatizácie zálohovania dát na rôzne úložiská – ako fyzické v rámci spoločnosti, tak cloudové v rámci svetu. Do tejto úlohy sme sa ihneď pustili. Klient disponoval serverovou časťou a klientskými stanicami.

Klientovi bola odporučená kúpa špeciálneho zariadenia na uchovávanie dát – sieťové úložisko (NAS). Po konfigurácií tohto zariadenia na zálohovaciu časť, pre správcov sieti, pracovnú časť, zdieľanú so zamestnancami, a archívnu časť, bola na všetkých serveroch nakonfigurovaná technológia, ktorá umožňuje zálohovať, obnoviť a spravovať dáta pre cloudové a fyzické úložiská.

Záloha serverov bola nakonfigurovaná na automatické zálohovanie, každý deň po pracovnej dobe formou rozdielového zálohovania a cez víkend je vždy vytvorená nová celá záloha serverov.

V prípade neúspešného zálohovania sa záloha pokúša vytvoriť ešte dva krát. V prípade opätovného zlyhania, monitorovací systém ihneď upozorní na nekompletnosť záloh a žiada nápravu od oddelenia IT.

V prípade úspešného zálohovania sú ihneď prenášané na sieťové úložisko (NAS) spoločnosti.

Na tomto úložisku teda máme odložené zálohy serverov, všetky pracovné dáta zamestnancov a archív spoločnosti, ktorý je v prípade zmeny, ihneď synchronizovaný s cloudovými riešeniami – Dropbox, Google Drive, MEGA, Apple iCloud, Microsoft OneDrive a iné.

Klient má jednoduchý report, kde vidí, v akom stave sú jeho zálohy, kedy bola posledná záloha odoslaná v rámci spoločnosti a aj v rámci služieb cloud.

Sieťové úložisko (NAS) disponuje ôsmimi pevnými diskami s neustálou kontrolou ich stavu a v prípade poškodenia niektorého z diskov je ihneď informované oddelenie IT.

V prípade krádeže, rozbitia, požiaru, zaplaveniu, či iných katastrof sú všetky údaje odložené na zašifrovanom cloudovom priestore.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.