Elektronizácia cestovných príkazov

pohodlnejšie vypĺňanie pre zamestnancov spoločnosti automatický výpočet cestovných náhrad ekologické riešenie pre prírodu archivácia dokumentov a príloh podľa Zákonu elektronické schvaľovanie jedným klikom e-mailové notifikácie o čakajúcej úlohe Cestovný príkaz vypĺňa zamestnanec vo chvíli, kedy ho posielate na služobnú cestu…

Tendrový proces

Výhody množstvo ušetreného času pre zamestnancov profesionálnejší vzhľad v očiach oslovenej spoločnosti evidencia a archivácia dokumentov automatizované reporty, ktoré nemusí nikto manuálne vytvárať prepojenie s FinStat API Klient v stavebníctve vypracováva veľké množstvo tendrových konaní, v množstve niekoľkých stoviek mesačne.…

Elektronické školenie zamestnancov

Klient mal počas obdobia koronavírusu (COVID-19) požiadavku na školenie svojich zamestnancov na rôznych oddeleniach, aktuálna situácia však nedovolovala prezentácie a prítomnosť kolegov na pracovisku vo väčších množstvách. Preto sme vymysleli elektronický školiaci systém, zložený z troch častí: manažérska časť školiaca…