Kategória Prípadové štúdie

Elektronizácia cestovných príkazov

pohodlnejšie vypĺňanie pre zamestnancov spoločnosti automatický výpočet cestovných náhrad ekologické riešenie pre prírodu archivácia dokumentov a príloh podľa Zákonu elektronické schvaľovanie jedným klikom e-mailové notifikácie o čakajúcej úlohe Cestovný príkaz vypĺňa zamestnanec vo chvíli, kedy ho posielate na služobnú cestu…

Tendrový proces

Výhody množstvo ušetreného času pre zamestnancov profesionálnejší vzhľad v očiach oslovenej spoločnosti evidencia a archivácia dokumentov automatizované reporty, ktoré nemusí nikto manuálne vytvárať prepojenie s FinStat API Klient v stavebníctve vypracováva veľké množstvo tendrových konaní, v množstve niekoľkých stoviek mesačne.…

Elektronické školenie zamestnancov

Klient mal počas obdobia koronavírusu (COVID-19) požiadavku na školenie svojich zamestnancov na rôznych oddeleniach, aktuálna situácia však nedovolovala prezentácie a prítomnosť kolegov na pracovisku vo väčších množstvách. Preto sme vymysleli elektronický školiaci systém, zložený z troch častí: manažérska časť školiaca…

Elektronická kniha jázd

Náš klient mal rozsiahly vozový park, kde bola vedená kniha jázd papierovo alebo prostredníctvom šablony v Microsoft Excel. Jeho predstava bola plne automatizovať knihu jázd s minimálnym potrebom zásahu zamestenanca do knihy jázd. Spoločnosť datatek, spol. s.r.o., vymyslela systém, ktorý…

Telefónny zoznam organizácie

Klient nedisponoval riešením Microsoft 365 a spoločnosť nemala k dispozícií zdieľaný telefónny zoznam spoločnosti, kde by mali všetci zamestnanci prístup ku kontaktom svojich kolegov. Spoločnosť datatek, spol. s.r.o., vymyslela riešenie, ktoré si potrebné údaje, tj. titul, meno, priezvisko, pozíciu, telefónne…

Automatizácia zálohovania dát

Klient nás oslovil s požiadavkou automatizácie zálohovania dát na rôzne úložiská – ako fyzické v rámci spoločnosti, tak cloudové v rámci svetu. Do tejto úlohy sme sa ihneď pustili. Klient disponoval serverovou časťou a klientskými stanicami. Klientovi bola odporučená kúpa…

Videokonferenčná miestnosť

Nášmu klientovi vzhľadom k situácii ohľadom koronavírusu (COVID-19) vznikla potreba disponovať videokonferenčnou miestnosťou, aby mohol aktívne komunikovať so svojimi partnermi. Dostali sme k dispozícií prázdnu miestnosť, kde sme zaobstarali kompletné vybavenie prostredníctvom dodávateľa – stolárskej firmy, všetko potrebné kancelárske vybavenie…