Elektronická kniha jázd

Náš klient mal rozsiahly vozový park, kde bola vedená kniha jázd papierovo alebo prostredníctvom šablony v Microsoft Excel. Jeho predstava bola plne automatizovať knihu jázd s minimálnym potrebom zásahu zamestenanca do knihy jázd.

Spoločnosť datatek, spol. s.r.o., vymyslela systém, ktorý sledoval polohu vozidiel pomocou signálu GPS, tieto údaje na pozadí spracovával a zamestnancovi na konci mesiaca iba zasielal na odsúhlasenie.

Systém dokázal sledovať neobmedzený počet vozidiel pomocou GPS donglu zapojený v konektore OBD. Všetky údaje o čase, polohe a miesta vozidla boli odosielané na náš server a spracovávané.

Zamestnanec si vedel nastaviť, či majú byť všetky jazdy do knihy jázd načítané automaticky ako:

  • služobné – bol zanechaný čas, dátum, miesto, stav paliva vozidla
  • súkromné – bol zanechaný len čas, dátum a stav paliva vozidla

Aplikácia tieto jazdy priraďovala k zamestnancom a mali prehľadný kalendár svojich jázd dostupný v počítači bez akejkoľvek potreby prenášania dát, resp. jeho zapamätania.

Aplikácia dokázala na pozadí spracovávať doklady o tankovaní, spojením sa so spoločnosťou OMV prostredníctvom protokolu API.

Zamestnanec tak na konci mesiaca videl v prehľadnom reporte, zoznam svojich jázd, zoznam svojich tankovaní a systém automaticky prepočítal všetky potrebné hodnoty – počet súkromných/služobných jázd, ich dĺžka, počet paliva v nádrži, litre tankovania, z čoho dokázal vypočítať súkromnú spotrebu, zrážky zo mzdy a vypočítané údaje odoslať formou reportu na ekonomické a personálne oddelenie.

Uzamknutie knihy jázd muselo prebehnúť schválením nadriadeného.

Zamestnanci doteraz písali pracne všetky jazdy do Microsoft Excel, zaznačovali si všetky tankovania, ktoré následne prepisovali do šablony. V prípade zmeny legislatívy vznikali rôzne problémy.

Náš systém zamestnancom aj ekonomickému a personálnemu oddeleniu zásadne pomohol, využívať čas na iné, dôležitejšie pracovné aktivity.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.