Telefónny zoznam organizácie

Klient nedisponoval riešením Microsoft 365 a spoločnosť nemala k dispozícií zdieľaný telefónny zoznam spoločnosti, kde by mali všetci zamestnanci prístup ku kontaktom svojich kolegov.

Spoločnosť datatek, spol. s.r.o., vymyslela riešenie, ktoré si potrebné údaje, tj. titul, meno, priezvisko, pozíciu, telefónne číslo, e-mailovú adresu vydopytovala z už existujúceho interného podnikového systému. Týmto sa ušetrila práca pre personálne oddelenie, nakoľko nemuseli vpisovať údaje zamestnancov do personálneho systému a aj do zoznamu kontaktov, ale v prípade zmeny sa náš systém pripojil na zdroj dát a automaticky synchronizoval svoju databázu.

V praxi to znamená, že zamestnancom spoločnosti bola pridaná na plochu mobilného telefónu a svojho pracovného notebooku odkaz na aplikáciu, ktorá po otvorení disponovala filtrom, kde mohli hľadať svojich kolegov podľa klapky, mena, priezviska a pozície.

Po otvorení aplikácie mali na dlani všetky kontakty na svojich kolegov, ale tiež spriaznené spoločnosti, ktoré mali zadané v adresáre spoločnosti, čo znamenalo, že kolega si vedel nájsť telefónne číslo aj na dodávateľov, s ktorými sa ešte nestretol, jeho kolega, však už áno.

Aplikácia je využívaná každodenne a zamestnanci na ňu nedajú dopustiť. V minulosti, mali zamestnanci v telefóne nastavené konto Google, kde boli pridaní zamestnanci spoločnosti, v tomto prípade, mali všetci zamestnanci možnosť pridávať, upravovať a odstraňovať kontakty, čo často viedlo k odstráneniu kolegov, resp. pridaniu osôb, ktoré mali byť súkromné a časom tu vznikli rôzne nevyžiadané kontakty, resp. odstránenie kolegov bez vedomosti personálneho oddelenia.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.