Tendrový proces

Výhody
  • množstvo ušetreného času pre zamestnancov
  • profesionálnejší vzhľad v očiach oslovenej spoločnosti
  • evidencia a archivácia dokumentov
  • automatizované reporty, ktoré nemusí nikto manuálne vytvárať
  • prepojenie s FinStat API

Klient v stavebníctve vypracováva veľké množstvo tendrových konaní, v množstve niekoľkých stoviek mesačne. Zamestnanec, ktorý chcel začať tendrový proces, použil šablónu v Microsoft Excel, kde si manuálne vytvoril rôzne sekcie, ktoré tendroval, manuálne sem vpísal okruh oslovených spoločností a následne si vpisoval dátum oslovenia, dátum prijatia cenovej ponuky, ponúknutú cenu, ľubovoľnú poznámku a iné údaje. S dokumentom pracovalo viac ľudí z organizačnej jednotky, čo v niektorých prípadoch znamenalo mnoho verzií toho istého dokumentu.

FOTO

Spoločnosť datatek, spol. s.r.o. vytvorila softvérové riešenie na mieru, kde si zamestnanec môže vopred vytvoriť jednotlivé balíčky spoločností, ktoré môže neskôr použiť vo všetkých vedených tendroch. V praxi to znamenalo, že si zamestnanec vytvoril balíčky spoločností, ktoré chcel oslovovať, podľa zamerania tendru a v budúcnosti ich pridával do tendrového procesu jedným kliknutím. Spoločnosti, ktoré chce pridať do zoznamu mohol definovať manuálne, vyplnením formuláru (meno, e-mail, telefón, adresa), importom z už existujúceho adresáru spoločností alebo importom podľa IČO spoločnosti prostredníctvom FinStat API.

FOTO

Vytvorenie nového tendru znamená v tomto systéme stlačenie jedného tlačidla a zadaním povinných údajov, ktoré si klient určil pri vytváraní riešenia. Následne si do tendru vložil vopred definované balíčky a tendrovaciu tabuľku, ktorú si starou cestou vytváral v rádoch desiatkach minút, dokázal v našom systéme vytvoriť desiatimi klikmi!

V minulosti zamestnanec oslovoval spoločnosti manuálnym odoslaním e-mailovej správy, čo pri viacerých zamestnancoch znamenalo nejednotné formátovanie výzvy na predloženie cenovej ponuky. Prostredníctvom nášho riešenia si zamestnanec dokázal vygenerovať automatizovaný e-mail jednoduchým kliknutím na tlačidlo „odoslať výzvu“.

FOTO

Oslovená spoločnosť, dostala vždy jednotný formátovaný e-mail s výzvou na predloženie cenovej ponuky priamo do aplikácie z počítaču, tabletu alebo smartfónu, čo znamenalo, že zamestnanec nemusel manuálne upravovať svoju tabuľku v Microsoft Excel, ale tendrovacia tabuľka sa vyplnila automaticky zaslaním cenovej ponuky zo strany oslovenej spoločnosti, s tým, že systém zamestnanca ihneď upozornil e-mailovou notifikáciou o prijatí novej cenovej ponuky.

FOTO

Klient si mohol v systéme evidovať a archivovať jednotlivé tendre, uzatvárať, vyhodnocovať úsporu, resp. zlé odhady pôvodnej nákladnej ceny a jednoduchou cestou spracovávať nové tendrovacie tabuľky.

Jednému zamestnancovi nášho klienta ušetrilo toto riešenie 50 minút denne, čo je ušetrenie 4 pracovných hodín týždenne. U klienta sa toto riešenie vo viac-člennom tíme veľmi overilo a s nasadením tohto systému je veľmi spokojný.

V prípade, že máte záujem aj vy o softvérové riešenie na mieru, môžete nás kontaktovať tu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.