Správa sietí

Služba správa serverov s pomocou nonstop monitoringu serveru a pravidelnej prehliadky má za úlohu kontrolovať pravidelne stav serveru a jeho služieb tak aby sa v čo najväčšej možnej miere predišlo neočakávanému výpadku serveru alebo strate dát. Ak k takejto udalosti dôjde služba Správa serveru sa skracuje dĺžku výpadku služieb, cena za opravu výpadku a straty spôsobené nefunkčnosťou serveru.

Náš tím odborníkov sa komplexne postará o vaše servery. Zabezpečíme komunikáciu so subdodávateľmi serverových aplikácii. Vy sa zatiaľ môžete nerušene venovať vlastnému biznisu.

Postaráme sa o to, aby všetky serverové technológie spĺňali najvyššie možné bezpečnostné štandardy. Vaše dáta budú maximálne chránené pred útokmi zvonku i zvnútra. Budeme vykonávať pravidelné kontroly konfigurácie firewallu a antivírového programu.

Vaše servery a NAS zariadenia, budeme aktívne monitorovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Cieľom je odhaliť a odstrániť poruchy skôr, ako sa stihnú negatívne prejaviť. Každá minúta, počas ktorej systém nefunguje, znamená stratu času a peňazí.

Podla štatistík sa firmy delia na dve hlavné skupiny. Na firmy, ktoré o dáta prišli a tie ktoré ešte o ne prídu. My sa snažíme vytvoriť tretiu skupinu: firmy, ktoré neprišli o svoje dáta.Nastavíme systém zálohovania dát, aby vás nikdy nezaskočili poruchy hardvéru a softvéru.

Ovládame správu všetkých serverových služieb:

Dohodnite si s nami stretnutie a spoločne zistíme ako Vám vieme uľahčiť život.

Máme sa Vám ozvať my?

Dajte nám Vaše číslo a ozveme sa Vám čo najskôr.