Zálohovanie dát

zaloha-dat

Dáta sú životnou silou každého úspešného podniku. Umožňujú spoločnostiam efektívne analyzovať podnikateľské prostredie a sú kľúčovým prvkom pri ich rozhodovacom procese. Úspech ich využitia v modernom obchode však závisí aj od ich správneho udržiavania a jednoduchej dostupnosti. Tu prichádza na rad naša  služba zálohovania dát.

Služba zálohovania dát poskytuje potrebnú ochranu spoločnostiam, ktoré vyžadujú vyšší stupeň zabezpečenia svojich údajov. Táto služba vám prinesie bezpečný prístup k vašim údajom, možnosť ich kontroly a úpravy. Zálohovanie vás tiež chráni pred náhodnou stratou a poškodením údajov ku ktorému často dochádza. 

Zálohovanie, ochranu aj prístupnosť vieme prispôsobiť podľa vašich požiadaviek. Záleží iba na na tom, ktoré riešenia si vyberiete.

 • Cloudové úložisko
 • NAS server
 • Virtuálny server

Výhody:

 • dostupnosť odkialkoľvek – k svojim dátam sa viete bezpečne dostať z akéhokoľvek miesta a preniesť ich na iné zariadenie
  šifrovaná ochrana- vaše dáta sú zašifrované skôr ako ich odošlete a prístup k nim máte len vy
 • rýchla obnova dát – v prípade potreby si viete okamžite obnoviť vaše pôvodné dáta
 • automatické zálohovanie – zálohovanie prebieha automaticky bez potreby vašej prítomnosti a frekvenciu si viete sami stanoviť

Prečo je dôležité zálohovať dáta?

 • poškodenie hardvéru
 • krádež či strata zariadenia
 • úmyselné, či neúmyselné odstránenie dát
 • kybernetické nebezpečenstvo

Dohodnite si s nami stretnutie a spoločne zistíme ako Vám vieme uľahčiť život.

Máme sa Vám ozvať my?

Dajte nám Vaše číslo a ozveme sa Vám čo najskôr.